Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Nakle


nr rachunku bankowego:
84 1020 1462 0000 7402 0129 6599


kod Swift Banku: BPKOPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL84 1020 1462 0000 7402 0129 6599